remove_action('wp_head', 'wp_generator'); Drept comercial si societar | NEI MANAGEMENT CONSULTING - Cabinet individual de avocat Mirela Dumitrescu
Cabinet de avocat

Drept comercial si societar

NEI MANAGEMENT CONSULTING – Cabinet individual de avocat Mirela Dumitrescu este recunoscuta pentru experienta sa in domeniul dreptului societar si corporativ, activand pentru societati multinationale si locale, in practic toate tipurile de probleme si chestiuni legale aferente, de la munca de consultanta si litigii de zi cu zi, pana la tranzactii strategice de scara mare.

Activitatea noastra in domeniul Dreptului Comercial este bazata pe o arie larga si variata, reflectand problemele legale dintr-o economie emergenta. Am oferit consultanta multor entitati internationale in negocierea unor tranzactii complexe, securizate si nesecurizate, atingand toate formele de afaceri. In Domeniul Corporativ, activitatea noastra este diversa si acopera de la incorporari, probleme de raspundere societara – corporativa, vehicule corporative cu scop special, structuri ale actionariatului, probleme legate de capitalul social, sfaturi asupra imprumuturilor asociatilor, asupra sarcinilor si raspunderilor administratorilor, probleme de guvernare corporatista si de protectie a actionarilor minoritari.

 • Infiintari de entitati corporative, lichidari, falimente si restructurari,;
 • Joint – Ventures internationale si nationale – cu sediul in Romania;
 • Contracte intre actionari si contracte de subscriere de actiuni;
 • Dispute corporative, litigii, rezolvarea disputelor, tranzactii de litigii, arbitraj, recuperari de creante;
 • Revizuirea contractelor internationale si a documentelor internationale;
 • Vanzarea si cumpararea bunurilor si a altor active incluzand licitatii publice cu Statul Roman si proceduri de achizitii;
 • Structurarea contractelor internationale de vanzare;
 • Contracte de agentie si distributie;

Furnizam consultanta generala in domeniul comercial, conceperea si redactarea, negocierea si incheierea unor largi varietati de contracte comerciale, atat nationale cat si internationale, incluzand servicii juridice legate de si aferente conformarii societatilor comerciale cu legile romane in vigoare.

NEI MANAGEMENT CONSULTING – Cabinet individual de avocat Mirela Dumitrescu activeaza in domeniul fuziunilor, divizarilor, achizitiilor si restructurarilor societatilor comerciale detinute de stat si private in toate domeniile economice, in domeniul proiectelor de restructurare corporativa si al vanzarilor de active, preluari si fuziuni, proceduri de achizitie ale societatilor .

Astfel, compania se ocupa de :

 • infiintarea tuturor tipurilor de societati comerciale
 • de incheierea de asocieri in participatiune si alte forme de colaborare societara
 • contractele de munca, cele administrative, si cele de zi cu zi
 • aspectele de drept fiscal care intervin in activitatea societatilor comerciale.
Powered by WordPress | Designed by: photography charlottesville va | Thanks to ppc software, penny auction and larry goins