remove_action('wp_head', 'wp_generator'); Cabinet mediator | NEI MANAGEMENT CONSULTING - Cabinet individual de avocat Mirela Dumitrescu
Cabinet de avocat

Cabinet mediator

Medierea se poate utiliza pentru soluţionarea unor conflicte din domenii extrem de variate, atât înainte de a introduce o acţiune în judecată şi în timpul procedurii litigioase cât şi în faza punerii în executare silită a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.

consiliul-de-medieresigla Seria C nr. 5084
Autorizatie de mediator in baza Hotararii
nr. 4931/26.10.2013 in conformitate cu prevederile
Legii 192/2006 privind medierea si
organizarea profesiei de mediator.

10 MOTIVE PENTRU A ALEGE MEDIEREA:

 1. Medierea este o formă mai elegantă de stingere a conflictelor tocmai de aceea este utilizată peste tot în lume.
 2. Prin mediere se sting conflicte existente, dar în acelaşi timp se şi preîntâmpină apariţia altor neînţelegeri. Diferenţa principală între clasicul proces este că pe tot parcursul medierii părţile comunică.
 3. Fixarea datei şi a orei la care are loc şedinţa de mediere în Bucureşti este stabilită de părţi în funcţie de agenda fiecăruia. În instanţă, termenele de judecată sunt impuse şi nu ţin cont de programul părţilor.
 4. Nu există limită de timp pentru şedinţele de mediere în Bucureşti, durata medierii putând să varieze între câteva zeci de minute şi câteva ore.
 5. Părţile de comun acord pot alege mediatorul, ceea ce în cazul instanţei de judecată nu este posibil, nu ne putem alege singuri judecătorul.
 6. Medierea este facultativă, părţile nu pot fi obligate să se medieze.
 7. Medierea este confidenţială pentru toate părţile implicate în ea.
 8. În cadrul unui proces, soluţia este impusă părţilor de către un judecător, în mediere părţile dau soluţiile fără a le fi impuse de nimeni.
 9. Mediatorul nu judecă părţile şi nu dă sentinţe, menirea unui mediator este să faciliteze dialogul între părţi.
 10. Apelând la mediere părţile nu renunţă la justiţia clasică, ele având posibilitatea de a apela la instanţa de judecată.

Domenii de activitate:

1. În materie comercială, prin mediere se pot soluţiona conflicte privind asocieri, parteneriate, derularea contractelor (servicii, livrare, calitate), debite, majorări de costuri, întârzieri în executare sau neexecutare, transport, finanţări (leasing, credite bancare şi non-bancare), consultanţă, vânzare-cumpărare, asigurări.

2. În domeniul dreptului muncii, se pot soluţiona prin mediere următoarele:

 • Conflicte privind stabilirea condiţiilor de muncă în contractele individuale sau colective de muncă;
 • Conflicte privind drepturile din contractele individuale de muncă: încheiere, executare şi încetare, (interpretare, încetare abuzivă, concediere disciplinară).

3. În materie civilă, prin mediere se pot soluţiona conflicte:

 • De natură financiară cu terţi (inclusiv cu bănci, instituţiile statului, instituţii financiare-nebancare, asigurători);
 • Din domeniul protecţiei consumatorului: produse sau servicii defectuoase, garanţii nerespectate, clauze abuzive în contractul dintre consumator şi operator economic;
 • În domeniul educaţiei şi învăţământului (toate gradele): cu privire la exprimarea inadecvată sau jignitoare, comportament abuziv, violenţă, comportament ilegal, ofensă adusă cadrului didactic, comportament şcolar neadecvat;
 • În materia dreptului proprietăţii: referitoare la vecinătate, coproprietate, raporturi locative, evacurări, revendicări;
 • În materia succesiunilor: cu privire la testament, moştenire legală, împărţire bunuri, drept de abitaţie soţ/soţie supravieţuitor/oare, cheltuieli aferente înmormântării;
 • În domeniul turismului: calitatea serviciilor, informaţiile furnizate (preţ, destinaţie, cazare, formalităţi, asigurări);
 • În domeniul protecţiei mediului: acţiuni/decizii care pot avea impact asupra mediului, managementul, depozitarea, transportarea şi incinerarea deşeurilor;
Powered by WordPress | Designed by: photography charlottesville va | Thanks to ppc software, penny auction and larry goins